Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

Scratch και απολυτήριες εξετάσεις

Πολλοί μας παροτρύνουν να χρησιμοποιήσουμε το scratch αντί του
Microworlds Pro ή άλλου τύπου logo.

1) Τι ύλη θα δώσουμε στους μαθητές στο τέλος αν δεν διδάξουμε logo;
2) Τι είδους θέματα μπορούμε να βάλουμε;
3) Κινδυνεύουμε από ενστάσεις γονέων;

Δεν υπάρχουν σχόλια: