Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2008

Ύλη Γ΄ Γυμνασίου

Γεια σας συνάδελφοι,

έχω την εντύπωση ότι σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ στη Γ΄ Γυμνασίου πρέπει να διδάξουμε βάσεις δεδομένων (οκ, στο Excel) αλλά και να εμβαθύνουμε στα πολυμέσα που έχουμε επιφανειακά αναφέρει στη Β΄ Γυμνασίου…

Από τις συμπληρωματικές οδηγίες του 2003:

Βάσεις δεδομένων: Θα διδαχθεί, στην Γ΄ τάξη ως υποενότητα 2 στη 2η ενότητα.

Τα Πολυμέσα στη θεωρία και στην πράξη: Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα ο διδάσκων - η διδάσκουσα, κατά την κρίση του - της, μπορεί να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών - μαθητριών, που έχουν αποκτήσει από τη Β΄ τάξη.

Γιατί δεν υπάρχει σχετική ύλη στο βιβλίο; Υπάρχει κάποια οδηγία να διδάξουμε στη Γ΄ τάξη το κεφάλαιο 8 της Β΄ τάξης, «Επεξεργασία Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα»; Ή απλά επαφίεται στον καθηγητή να τα κάνει ως μέρος των «μεγάλων δραστηριοτήτων» στο Γ΄ Τρίμηνο;

Έχω καταλάβει κάτι λάθος;

Ευχαριστούμε για το νέο βιβλίο, είναι σαφώς πιο οργανωμένο από το παλιό.

Με εκτίμηση,

Άλκης Γεωργόπουλος