Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Κεφάλαια και Δραστηριότητες από το βιβλίο Πληροφορικής Γυμνασίου σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου από τους μαθητές

Πίνακας με κεφάλαια και δραστηριότητες από το βιβλίο Πληροφορικής Α, Β, Γ Γυμνασίου για την ευαισθητοποίηση των μαθητών Γυμνασίου στην ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο και στην ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στις εξελίξεις των Νέων Τεχνολογιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: