Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2008

Συνάδελφοι στο αβάκιο τα κουμπιά συνδέονται με την σελίδα των χελωνών και πως;
Η αντίστοιχη εντολή του MicroworldsPro συνεχώς ποιά είναι;
Η εντολή μέγεθοςστυλό (αριθμός) δε μου δουλεύει.
Υπάρχει η δυνατότητα στο αβάκιο να δημιουργηθεί παιχνίδι τύπου arcade όπως αναφέρεται στο βιβλίο;


Vasso Servou
«Βλέπω συχνά άτομα που δεν τα καταφέρνουν, αλλά σπάνια βλέπω κάποιον που δεν μπορεί να τα καταφέρει»
Z. Ziglar


Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger

Δεν υπάρχουν σχόλια: